Damgaard Limousines besætning består af 20 køer plus afkom - dvs. i alt lidt over 40 kreaturer. Der er få krydsninger tilbage i vores besætning, men størstedelen er rene limousiner, hvoraf cirka halvdelen har fuld stamtavle.
Med tiden forventer vi, at alle vores køer har fuld stamtavle. På denne side præsenterer vi vores stambesætning. Det vil sige de mødre, der er grobunden for vores besætning, samt de af vores dyr som har klaret sig bedst på dyrskuerne. 

Vi opfordrer til at at følge vores tyr Damgaard King, som er afkom efter vores ko Damgaard Honey. Hans far er den franske importtyr Bavadage. Han er lige nu på Ålestrup Avlsstation til individafprøvning, og han har en aktuel tilvækst på 2342 gram/døgn.

Damgaard King - kommende ungtyr...

 

Damgaard King er blevet udtaget til sædtapning. Vi er super glade og stolte over tyren og håber, han viser sig som en super avlstyr.

Han er kået 88 (gennemsnittet for kåring er 80). Hans daglige tilvækst blev 1957 gram, hvor den gennemsnitlige limousine har en tilvækst på 1670 gram. Hans LD-areal (tværsnit-areal af rygmuskelen) blev 95.9 og gennemsnittet er 86.9. Herudover er han også positiv på foderudnyttelsen, hvor han bruger 4.71 FE/kg og gennemsnittet er 5.01 FE/kg. 

Dette har givet ham følgende tal (hvor gennemsnittet er 100):
T-tal (Tal for tilvækst): 109
U-tal (Tal basseret på rygmuskel areal, og dermed udtryk for slagtekvalitet): 107
F-tal (Tal for foderudnyttelse): 105

Basseret på disse 3 tal er Damgaard King den næste bedste tyr, der nogensinde er blevet afprøvet på Ålestrup Avlsstation (så vidt vi kan finde frem til, korrekt os gerne hvis vi tage fejl). Den eneste Limousine, som har overgået ham er Grønbjerg Hugoe som er tyren med den fuldstændig fantastiske tilvækst på over 2400 gram/døgn. 

Hans 1-årsvægt blev 674 kg (race gennemsnittet er 616) og hans krydshøjde blev 143 cm (3 cm over gennemsnittet. 

Herudover vil vi gerne prioritere, at tyren har den franske tyr Bavadage som far og den danske tyr Vesterhåb David som morfar - to tyre med et super fødselsindeks - der er altså en potentiel kvietyr i Damgaard King. 
Alt i alt er det en tyr, vi hos Damgaard Limousine er super stolte af!

KLIK HER for at se hele slutopgørelsen

KLIK HER, for at læse mere om Ålestrup Avlstation

KLIK HER, for at se hvordan tyrerne klarer sig 

Vi har insemineret det første dyr med King - Damgaard Lotus P får en kalv efter King omkring årsskiftet 

 

Borre Es P

Borre Es P

Født 13/11/09
Mor Tronsø Poll. Cindy
Far Østergaard Tor
Morfar Boest Samson
Kåring 86-87-87-88
200 dages vægt 287
365 dages vægt 401
Inseminering Voilier MN
Bedste dyrskue resultater:  

Bedste par til Horsens Dyrskue 2012

Holdvinder til Horsens Dyrskue 2012

Borre Es (kaldet Lille Es) var vores første ko med fuld stamtavle. Hun blev købt til Dansk Limousine Forenings elitedyrsauktion 2011. Hun er heterozogotisk polled og avler fremragende. Es er et avlspræget og stilfuldt dyr. Derudover er hun yderst intelligent, og vi har hygget sig med at lære Es at give "mysser", sige "muh" på kommando og kalde hende rundt i stalden som en anden hund. 

Damgaard Marie P

Født 13/11/09
Mor Borre Es P
Far Østergaard Tor
Morfar

Voilier MN 

Kåring -
200 dages vægt 317
365 dages vægt -
Inseminering -
Bedste dyrskue resultater:  

 

Damgaard Marie P er en kvie vi har store forventninger til. Hendes mor Borre Es P har vidst sig at være en af vores mest avlssikre køer og faderen Voilier har bevidst sig værd indenfor Dansk Limousine avl. Hun udstilles til sommer til Horsens dyrskue og Landsskuet

Risvang Githa

Risvang Githa

Født 17/05/11
Mor Risvang Daisy
Far Aede
Morfar Uralou
Kåring 82-86-71-82
200 dages vægt -
365 dages vægt -
Inseminering Echec RJ
Bedste dyrskue resultater:

Andenplads i hold til
Horsens dyrskue 2013

 

Githa var den tredje limousine med stamtavle, som vi købte. Hun er utrolig kødfuld, hvilket er en egenskab, som hun i den grad videregiver til sit afkom. Temperamentsmæssigt er hun et utrolig dejligt og roligt dyr. Fra øjeblikket hun kom til Damgaard Limousine, har Marie taget hende under hendes vinger, og dette ses tydeligt i Githas måde at omgås os på. Somme tider kan hun godt være tvær og knap så omgængelig, men hun "makker så at sige ret" når det er Marie, som har med hende at gøre. 

Damgaard Honey

Damgaard Honey

Født 28/03/12
Mor Borre Es P
Far Vesterhaab David P.
Morfar Østergaard Tor
Kåring 84-85-83-85
200 dages vægt -
365 dages vægt 427
Inseminering Slågard Pollet Ingmar
Bedste dyrskue resultater:

Andenplads i hold til
Horsens Dyrksue 2014

Tredjeplads i hold til
Landdskuet 2014

 

Damgaard Honey (kaldet Honeymus) er vores første hjemmeavlede limousine med stamtavle. Hun er ligesom sin mor udpræget avlstype og avler super godt. Hendes første kalv, Damgaard King, er pt. til afprøvning på Ålestrup Avlsstation. Hendes temperament er super, og vi har "trænet" hende ligesom, vi har trænet hendes mor. Honey kan således sige "goddag" ved at "give klov" og "mysse". Af mere dyrskue-relevante egenskaber kan nævnes, at Honey kan stå på kommando, samt selv ligger hovedet i grimen, når hun går frit.  Damgaard Honey har avlsmæssigt bevist sig hver. Hendes første kalv Damgaard King er udtaget som sædtyr, mens hendes anden kalv Damgaard Michelin P havde en super afprøvning på Ålestrup og efterfølgende er blevet solgt på Dansk Limousine Forneings auktion

Grunnet Hippie

Grunnet Hippie

Født 20/11/12
Mor Storgaard Tosca
Far Accent MN
Morfar Echo
Kåring 85-83-83-85
200 dages vægt 333
365 dages vægt 522
Inseminering Voilier MN
Bedste dyrskue resultater:

-

 

Som antydet i navnet har vi købt Hippie ved Grunnet Limousine. Grunnet Hippie er en super stor og flot ko, men lider dog den last at være født uden hale. På trods af denne mangel valgte vi dog at købe hende som avlsko, hvilket hun tyder på at være fantastisk til. Derudover har hun et herligt temperament, og vi nyder til enhver tid omgang med denne ko

Grunnet Kappa

Grunnet Kappa

Født 09/01/14
Mor Storgaard Tosca
Far Accent MN
Morfar Echo
Kåring -
200 dages vægt 335
365 dages vægt 482
Inseminering  
Bedste dyrskue resultater:

Bånd som Bedste Yngre kvie  
til Horsens Dyrskue 2015
Bånd som Bedst ældre kvie til Landsskuet 2016

Holdvinder og ærespræmie til Landsskuet 2016

Grunnet Kappa er som navnet antyder købt fra Grunnet Limousine. Kappa har ligesom sin helsøster, Grunnet Hippie, en utrolig stærk overlinie og har generelt store rammer. Derudover er hun også utrolig lys i pelsen, hvilket er noget vi værdsætter på limouser. 
Kappa er et af Maries dyr - faktisk er det udelukkende Marie, der træner med hende, og dette kan i den grad mærkes, når andre fra familien en sjælden gang har med hende at gøre. 

 

Damgaard Julle

Født 15/12/13
Mor Grunnet Flora
Far Bavardage
Morfar Bolus
Kåring -
200 dages vægt 333
365 dages vægt 537
Inseminering Ulys MN
Bedste dyrskue resultater:


Holdvinder og
ærespræmie til landsskuet 2015

 

Julle er en stor og flot kvie efter Flora. Hun er udpræget avlstype og har haft en meget høj årsvægt. Hun gav os vores første ærespræmie til Landsskuet nogensinde, og har derfor en speciel betydning hos os alle. Hun er far Karstens og Jakobs øjesten - det har hun været, siden hun var kalv, og specielt Jakob og Julle har et helt specielt bånd sammen. 

Damgaard Jennifer

 

Født

27/12/13
Mor Risvang Githa
Far Bavardage
Morfar Aede
Kåring -
200 dages vægt 309
365 dages vægt 478
Inseminering Østergaard Flamme
Bedste dyrskue resultater:

Andenplads til DM i mønstring
2014 med Marie 

Andenplads i hold til Landsskuet 2014

Jennifer ligner sin mor, Risvang Githa, utrolig meget; både temperamentsmæssigt, men især også typemæssigt. Hun er enormt kødfuld, men dog til den lave side. Derudover har hun et flot raceopræg, som et af de eneste af vores dyr - "det hvide spejl" ses tydeligt på hende. 
Jennifer er Maries øjesten; det har hun været lige siden hun blev født, og de to har et helt specielt bånd. Hun er måske det mest tillidsfulde dyr, som vi har, og dette ses tydeligt i måden hun er på. Ingen af os hos Damgaard Limousine kan stå for Jennifer - hun er ganske simpelt definitionen på rar og sød. 

Damgaard Lotus P

Damgaard Lotus P

Født 13/02/15
Mor Grunnet Hippie
Far Risvang Elvis P.
Morfar Accent MN
Kåring -
200 dages vægt 322
365 dages vægt 542
Inseminering -
Bedste dyrskue resultater:

Holdvinder og ærespræmie til landsskuet 2016

Lotus er en ung polled kvie som er super stilfuld og derudover også har en super tilvækst. Vi har derfor store forhåbninger til denne kvie, som kan ses til både Horsens Dyrskue og Landsskuet i Herning 2016.