Damgaard Limousine er ejet af Karsten og Jette Laursen, der har børnene Marie og Jakob Laursen. Marie er 20 år og læser til tandlæge. Hun bor i Århus sammen med sin kæreste Anders. Jakob er 27 år, er uddannet økonom og bor i Århus med sin kæreste Maria. Lige såvel som Maria og Anders er en stor del af familien, er de også en stor del af Damgaard Limousine. Akkurat som resten af familien elsker de også at være sammen med dyrene. 

 

Gården er beliggende i den lille by, Gramrode, mellem Horsens og Juelsminde. Der er cirka 25 hektar jord til gården, hvilket inkluderer 1,5 hektar skov. På resten af jorden dyrkes græs til limousinerne, byg, hvede og raps.
I sommeren 2012 byggede vi en løsdriftsstald til 20 køer plus opdræt. Før dette havde vi en gammel bindestald, hvor arbejdet i høj grad var manuelt. Nu har vi en moderne løsdriftstald med plads til halmopbevaring. Dette har lettet arbejdsbyrden betydeligt, hvilket har givet os mere tid til det vi kan lide, nemlig omgang med dyrerne.

 

Første limousine med sta​​mtavle

I vinteren 2010 købte vi vores første limousine med stamtavle - kvien "Borre Es P". Es blev købt til limousineforeningens avlsdyrsauktion (der dengang blev afholdt om vinteren). Årsagen til dette køb var en stigende interesse for vores køer, der før dette bestod udelukkende af krydsninger; vi havde dog i mange år krydset med limousine - derfor faldt valget naturligt på denne race.

 

De første dyrskuer
I sommeren 2010 deltog vi på Horsens Dyrskue og Landsskuet med den indkøbte kvie, og vi fik hurtigt smag for mere avlsarbejde, og senere samme år købte vi to kvier mere - Grunnet Flora og Risvang Githa - denne gang hos private limousineavlere. Disse tre kvier udgør i dag stammen i vores besætning. 

 

Dyrskuer siden hen
Vi har udstillet til Horsens Dyrskue hvert eneste år siden og til Landsskuet de fleste år. Til dyrskuerne nyder vi omgangen og snakken med andre limousinefolk, men derudover holder vi også af kvalitetstiden med vores dyr, og selvfølgelig går vi op i selve konkurrencen. Til Horsens Dyrskue har vi vundet Bedste Par to gange, bånd for Bedste Ynge Kvie, bånd for Bedste Ældre Kvie
I Herning fik vi i 2015 vores første ærespræmie - til vores store glæde, endda på et hjemmeavlet dyr - kvien Damgaard Julle. Sidenhen har vi vundet flere ærespræmier på ældre kvier og til Kødkvægsskuet 2018 vandt vi bedste køddyr på vores tyr Damgaard Noel. 

I forbindelse med opførsel af stalden lavede vi selv en stor del af arbejdet; vi hjalp entreprenøren med jordarbejdet og lavede selv alt beton-arbejdet indvendigt. Selve hallen blev opført af den lokale trælast.

Staldens totale areal er på cirka 1050 kvadratmeter; her har vi, på den ene side af fodergangen, plads til vores 20 køer samt kalveskjul, mens vi, på den anden side, har plads til ungdyr. Derudover har vi i stalden syv bokse, der bliver brugt til kælvninger eller syge dyr. Det var selvfølgelig en større omkostning at anlægge disse syv bokse i forbindelse med opførsel af stalden, men vi er rigtig glade ved at kunne lukke køerne herop i forbindelse med vanskelige situationer.