Kødfulde Limousine dyrskuer, rolige dyr, Damgaard

Avlsmål

Vi har tre klare avlsmål hos Damgaard Limousine: Kødfulde dyr med selvhjulpe kælvninger og et perfekt temperament. 

Dette bør selvfølgelig uddybes og forklares. Kødfulde dyr er for os vigtige, fordi det er det gode kød, som vi skal leve af - derfor bør vores fokus også være på dette. Vi skal selvfølgelig passe på ikke at blive for snæversynet og ikke kun avle direkte efter kød, men også huske hvor vigtigt fx mælkeproduktionen hos vores køer er, i forhold til at sikre god tilvækst hos vores kalve. 

Selvhjulpe kælvninger er selvfølge; en god ko skal minimum give en sund og levende kalv pr. år. Dette mener vi altid, man bør tilstræbe, på trods af det selvfølgelig ikke kan opnåes til perfektion. Vi mener, at fokus i forhold til avlen skal være på både kælvningsegenskaber (moderens egenskaber), men også på fødselsegenskaberne (kalves størrelse og form). Derudover har vi, de seneste år, givet fodring af vores køer optil kælvning samt inseminerings tidspunkt langt større fokus.

Temperamentet kan ifølge os på Damgaard Limousine ikke sættes højt nok. Det er altafgørende, at vi kan omgås alle vores dyr; at de er trækvante i en tilstrækkelig grad - uden at det er et krav at alle vores køer er dyrskuevante. Vi accepterer, at vores køer kan reagere naturligt i forbindelse med kælvninger og derfor være utilregnelige i få uger efter - dette mener vi kun vidner om et perfekt moderinstinkt. Vi accepterer også, at vores dyr på dyrksuer kan blive nervøse og derved livlige - specielt hvis det er dyrenes første gang på et dyrkskue. De skal naturligt nok lære, hvordan det foregår, og dette er kun sundt for deres temperament at prøve.
Temperamentet er ikke kun vigtigt for os i forbindelse med produktionen af kødkvæg. Vi elsker at tilbringe eftermiddage i stalden og hygge med dyrerne, hvilket også har resulteret i dyr, som kan tricks - læs meget mere om dette under rubrikken "Limousine-hygge". 

 

 

Polled dyr?

Skal vi polle vores dyr? Dette er en diskussion, som vi ofte tager over middagsbordet hos Damgaard Limousine. Vi kan uden problemer se fordelene ved pollede dyr, og vi er også opmærksomme på at moden peger i denne retning. 

Vi mener dog, at det er yderst vigtigt ikke at forcere denne proces. Der mangler kød på flere af de pollede limousiner, og vi mener bestemt ikke, at det må koste kød at polle vores dyr. Ifølge os har andre racer sat for meget over styr, ved at polle deres race. Sagt med andre ord:
Vi går ind for pollede dyr, men kun hvis det kan lade sig gøre uden at sætte andre avlsmål over styr.

Kødfulde Limousine dyrskuer, rolige dyr, Damgaard

Opnåelse af avlsmål

Det er nemt at stille ens mål op, men hvis man kunne, hvem ville så ikke række ud efter månen? Så hvordan vil vi faktisk opnå disse avlsmål hos Damgaard Limousine?

Først og fremmest inseminerer vi 100% af vores dyr - dette gøres ved hjælp af brunstovervågningsystemet "Heatime", som er købt gennem Viking.
Ved hjælp af inseminering har vi nemmere ved at målrette den enkelte tyr mod den enkelte ko, således at vi kan forsøge at parre styrker og svagheder hos dyrerne så optimalt som muligt.
Vi inseminerer avlsdyrerne med omkring 30% ungtyre-sæd, 20% brugstyr-sæd, 20%ventetyr-sæd samt 30% import-sæd, som er importeret gennem Dansk Limousineforening.
Vores krydsninger insemineres næsten udelukkende med tyren Engkjær Get It, da han giver os gode kalve med en super tilvækst og god kødsætning, samt ikke mindst super nemme kælvninger. I forhold til brug af polled sæd, bliver der brugt omkring 25% polled-sæd og derudover har vi fire polled køer - derfor vil vi fremover få en jævn strøm af polled kalve. 

 

 

Kødfulde Limousine dyrskuer, rolige dyr, Damgaard, landbrug

Foderplan

For at kunne avle gode og selvhjulpe køer, er fodring et vigtigt element. Hos Damgaard Limousine fodres der i vinterhalvåret med wrapballer, hø og halm. Derudover gives der til tyre, slagtekvier og køer med kalv kraftfoder med cirka 14 % protein.  

Al ensilage laves på første slæt for at sikre så høj kvalitet som muligt, mens der på andet slæt laves hø. Vi prioriterer høet på andet slæt til dels på grund af køernes forkærlighed for dette, samt at vi tror på, at hø er sundere og mere naturligt foder for køerne. Derudover er det også betydeligt billigere at lave hø fremfor wrapballer. 
Vores hø laves i små baller, og da vi på Damgaard Limousine ikke er bange for at tage fat, presses der (som det ses på billedet) hvert år udlægsvorbyg og almindelige vorbygballer i små bondter. Dette gøres for at sikre prima kvalitetsfoder til kreaturerne. Vi tager ligeså ensilage prøver af vores foder hvert år for at sikre kvaliteten er prima. 

Kødfulde Limousine dyrskuer, rolige dyr, Damgaard, rigtigt kød

Opfedning og af salg af kød

Vi sælger alle vores fedetyer og fedekvier til Limousine Unik. Dette betyder, at kvierne slagtes, når de er 12 måneder. Tyrer tilstræber vi at slagte, når de vejer knap 600 kg - herved sikrer vi, at komme så tæt på en slagtet vægt på ca. 340 kg, som tilstræbes, når tyrerne skal sælges til Limousine Unik. Tyrene vil kunne fedes færdig på cirka 9-10 måneder, men ofte tilstræber vi ikke at presse vores tyrer fuldt ud, men i stedet trække dem lidt i foder, så vi slagter dem, når de er 10-11 måneder.